Begjæring om tvangssalg – en lang prosess

Begjæring om tvangssalg – en lang prosess

La oss se nærmere på hvordan en typisk tvangssalg prosess ser ut, og bli kjent med mulighetene dine.

Innhold

Dersom du mottar et varsel med begjæring om tvangssalg, har det gjerne vært en lang prosess i forkant. Et eventuelt tvangssalg av eiendommen din vil heller ikke utføres over natten.

En tvangssalg prosess kan ta mange måneder, og du vil derfor ha god tid på deg til å forberede deg. Du får også tid til å klage dersom du skulle være uenig i vedtaket.

La oss se nærmere på hvordan en typisk tvangssalg prosess ser ut, og bli kjent med mulighetene dine.

Hvordan ser en vanlig tvangssalg prosess ut?

Gangen i tvangssalg kan variere, og vil blant annet kunne avhenge av hvorvidt du klager på beslutning om tvangssalg eller ikke.

Her er en oversikt over hvordan en typisk tvangssalg prosess kan se ut, steg for steg.

1. Du har ubetalte krav hos kreditorer

Enhver tvangssalg prosess starter med at man har ubetalte krav rettet mot seg. Dersom du har regninger du ikke kan eller vil betale, vil du etter hvert motta betalingspåminnelser.

I de fleste tilfeller starter tvangssalg ved at man ikke har betalt ned på lån som har sikkerhet i boligen. Dette kan for eksempel være et boliglån. Så lenge du har lån med sikkerhet i boligen, har utlåner rett til å kreve inn pengene gjennom tvangssalg om du ikke betaler.

Før dette blir aktuelt, vil du motta purringer og inkassovarsel. Om du fortsatt ikke betaler for deg etter å ha mottatt inkassovarsel, vil du få et inkassokrav. Betales ikke inkassokravet, vil den aktuelle kreditoren kunne starte en rettslig prosess.

2. Kreditor kontakter namsmyndighet og igangsetter tvangssalg prosess

Når du som skyldner og kreditorene ikke greier å komme til enighet, og inkassokrav ikke betales, vil kreditorene kunne kontakte namsmyndighetene. 

Namsmannen har ansvar for tvangsmessig inndrivelse av ubetalte krav, og bistår kreditorer i den sammenheng. 

3. Tingretten avgjør eventuell begjæring av tvangssalg

Tingretten er en av de norske namsmyndighetene, og vil beslutte hvorvidt det er grunnlag for tvangssalg eller ikke. Det skal foreligge en gyldig grunn, og kreditoren må ha hjemmel i Lov om tvangsfullbyrdelse.

I denne loven vil man blant annet få oversikt over ulike tvangsgrunnlag. Eksempler på tvangsgrunnlag er utleggspant, dom eller legalpant. 

4. Du mottar varsel med begjæring om tvangssalg

Neste steg i en tvangssalg prosess, er at du mottar et varsel om tvangssalg. Dette er noe du alltid vil motta før eventuell begjæring om tvangssalg.

I varselet vil du informeres om at kreditoren du skylder penger ønsker å selge boligen din eller andre verdier de har pant i, for å dekke det utestående pengekravet. Dette er det samme som å realisere panteobjektet.

I varselet vil skyldner informeres om tvangsgrunnlag, enten det er snakk om utleggspant eller noe annet.

5. Du kan klage på beslutning om tvangssalg

I inntil én måned etter at du har fått varselet om begjæring om tvangssalg, kan du klage på vedtaket. Dette kan blant annet være aktuelt når du mener at det ikke foreligger et gyldig tvangsgrunnlag.

Det kan være vanskelig å vite hvorvidt du har loven på din side eller ikke, med mindre du har juridisk bakgrunn. Lovverket kan virke komplekst og overveldende. Mange velger derfor å hyre inn en advokat med ekspertise på nettopp tvangssalg.

6. Tvangssalg gjennomføres

Dersom det er grunnlag for gjennomføring av tvangssalg, og du fortsatt ikke har betalt kravet, vil beslutning om tvangssalg realiseres. Dette skjer som regel ved at namsmannen innhenter den aktuelle eiendelen, eller oppsøker deg hjemme.

I varselet som mottas med begjæring om tvangssalg, vil du kunne se en dato for tidligste gjennomføring av tvangssalget.

Namsmannen vil gjennomføre salget dersom eiendelen er verdifull nok til å kunne dekke de utestående kravene. Etter gjennomført tvangssalg vil omkostninger og rettslige gebyrer trekkes fra salgsbeløpet, og resterende midler går til kreditoren du skylder penger.

Er det enda mer penger til overs, vil disse overføres til deg. Les mer om hvordan tvangssalg utføres på politiets nettsider.

Hvor lenge varer en gjennomsnittlig tvangssalg prosess?

Varigheten for en tvangssalg prosess kan variere mye. Det er imidlertid viktig å merke seg at prosessen vanligvis tar mange måneder, og ofte mellom 6 til 12 måneder.

Vi regner da med tiden fra når du først mottar varselet om beslutning om tvangssalg, til salget faktisk blir utført.

Kan jeg få hjelp ved beslutning om tvangssalg?

Ja, du kan få hjelp dersom du er i en situasjon der tvangssalg har blitt varslet. Mange søker hjelp hos spesialbanker som kan tilby lån til kunder med betalingsanmerkninger. Det er imidlertid ikke sikkert at du kan få et lån til å dekke kravene.

Du kan eventuelt få hjelp ved å prate med en finansiell rådgiver, noe blant annet NAV tilbyr kostnadsfritt.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).