utleggstrekk fra namsmannen

Hva må jeg vite om utleggstrekk fra namsmannen?

Om du har fått et varsel om utleggstrekk, sitter du kanskje med mange spørsmål. Hva er utleggstrekk, hvor mye kan trekkes, og ikke minst – hvor lenge varer det?

Få hjelp til å stoppe utleggstrekk

En tjeneste fra Zen Finans
  • Med et stort nettverk av banker i Norge, finner vår samarbeidspartner Zen Finans den beste løsningen for deg
  • Send inn skjemaet nedenfor, og du blir kontaktet innen kort tid (normalt innen 5-10 minutter)
[MIGRATION] Skjema 1
Velg lånetype

Samle gjeld i boliglånet, bli kvitt betalingsanmerkninger/inkasso eller stoppe tvangssalg/lønnstrekk? Velg omstartslån. 

Jeg ønsker

(du spesifiserer nøyaktig lånebeløp på neste steg). 

Jeg ønsker heller å fylle ut en lånesøknad med en gang.

Innhold

Dersom du over en periode ikke har betalt krav fra kreditorer, risikerer du at kreditoren ber om utleggstrekk fra namsmannen. På den måten kan kreditoren drive inn pengene du skylder med tvang.

Om du har fått et varsel om utleggstrekk, sitter du kanskje med mange spørsmål. Hva er utleggstrekk, hvor mye kan trekkes, og ikke minst – hvor lenge varer det?

Hva er utleggstrekk namsmannen igangsetter?

Utleggstrekk namsmannen iverksetter er enkelt forklart et trekk i lønn eller trygd, der formålet er å dekke ubetalt gjeld hos kreditorer. Utleggstrekk er en form for tvangsfullbyrdelse, på lik linje med tvangssalg av bolig eller løsøre.

Prosessen omtales ofte som lønnstrekk, men utleggstrekk er et mer presist begrep ettersom det ikke nødvendigvis er lønn som trekkes. Det kan også være snakk om trygdeytelser fra NAV. 

Dersom en kreditor ikke har mottatt penger du skylder, kan namsmannen kontaktes. Dette er den siste instansen ved innkreving av gjeld. Namsmyndighetene – som for eksempel tingretten – vil da vurdere om det faktisk er grunnlag for utleggstrekk.

Om det blir besluttet at utleggstrekk kan utføres, vil NAV eller arbeidsgiveren din få beskjed om å trekke et spesifikt beløp fra trygd eller lønn før utbetaling. 

Mottar jeg varsel om utleggstrekk?

Du vil alltid motta et varsel om utleggstrekk før prosessen settes i gang. Du vil derfor ikke plutselig oppleve trekk i lønn uten å ha fått beskjed om det i forkant. Du blir oppfordret til å svare på varselet.

I svaret ditt kan du blant annet legge inn nødvendige opplysninger om hva slags inntekter, løsøre og utgifter du har. Nettopp disse faktorene er helt avgjørende for hvor mye du vil få i utleggstrekk. Sørg for å dokumentere informasjonen.

Du bør blant annet innhente opplysninger om skatt og inntekt gjennom Skatteetaten. Du kan også inkludere dokumentasjon på bokostnader, utgifter til transport, medisiner, barnehage og lignende. 

Hvor stort kan utleggstrekk fra namsmannen være?

I gjeldsordningsloven er det tydelige forskrifter som regulerer hvor stort et utleggstrekk kan være. Her finnes det blant annet veiledende livsoppholdssatser, der man kan se hvor mye penger en person trenger for å kunne dekke nødvendig livsopphold.

Livsopphold inkluderer blant annet penger til strøm, mat og lignende. Du skal også ha penger til husleie eller andre boutgifter. Det som eventuelt er til overs av trygden eller lønnen, kan inkluderes i et utleggstrekk.

Disse pengene går da til kreditoren eller andre parter du skylder penger. 

Hvor lenge varer utleggstrekk?

Poenget med utleggstrekk er at kreditorer eller andre som du skylder penger skal få penger du ikke har betalt frivillig. Trekket vil derfor vare helt til kravet er ferdig innbetalt. I noen tilfeller varer prosessen i måneder, mens andre ganger kan det ta år.

Hvor lenge utleggstrekk varer, vil derfor avhenge mye av hvor mye du tjener. Hvor mye som kan trekkes hver måned av trygd eller lønn, har en direkte sammenheng med størrelsen på inntekten.

Ellers er det naturligvis slik at om du skylder et stort beløp, kan det ta lengre tid å bli kvitt gjelden enn dersom det er snakk om små beløp. Utleggstrekk varer imidlertid ikke for alltid, så trøst deg med at situasjonen vil ta slutt så snart gjelden er betalt.

Etter endt utleggstrekk er du endelig kvitt gjelden, og du kan leve som normalt igjen.

Gir utleggstrekk fra namsmann betalingsanmerkning?

Ja, dersom du har utleggstrekk vil dette bli innrapportert til Utleggsdatabasen. Er det derimot snakk om utleggspant og tvangssalg, vil dette bli registrert i Løsøreregisteret. Uansett om du har utleggstrekk eller -pant, vil du altså få en betalingsanmerkning.

Med en betalingsanmerkning vil det kunne bli vanskelig for deg å ta opp nye lån. Søker du om lån hos en bank, vil banken se eventuelle betalingsanmerkninger. Dette gjøres for å beskytte deg mot å ta opp mer gjeld enn hva du greier å betjene.

Så snart kravene er betalt inn og utleggstrekk fra namsmannen er overstått, vil betalingsanmerkningen slettes. Dette kan ta et par dager, men utføres stort sett innen én til tre dager etter at trekket opphører.

Kan jeg stoppe utleggstrekk fra namsmannen?

Du kan ikke stoppe utleggstrekk fra namsmannen uten videre. Selv om du synes at trekk i lønnen er kjedelig, vil trekket vare så lenge det trengs. Når kreditorene har fått pengene du skylder, vil imidlertid utleggstrekk opphøre.

Du kan eventuelt sørge for at utleggstrekk stoppes tidligere enn planlagt, dersom du klarer å betale kravene. 

Det er også mulig å endre størrelsen på utleggstrekk i enkelte tilfeller. Hvis du for eksempel får uforutsette utgifter eller lavere inntekt, kan du kontakte namsmannen og be om justeringer i trekket. 

Det kan for eksempel være aktuelt med justering av utleggstrekk fra namsmannen dersom du skiller deg eller har et samlivsbrudd. Dette kan påvirke husholdets inntekt, slik at du har rett på lavere trekk. Det samme kan være aktuelt om du får barn eller lignende.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).