Hvordan stoppe tvangssalg

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Du kan i mange tilfeller unngå tvangssalg av bolig dersom du handler raskt. Den kanskje vanligste løsningen er refinansiering med sikkerhet. Det finnes imidlertid også andre løsninger.

Innhold

Tvangssalg kan stoppes når kreditorene som har begjært tvangssalg får pengene du skylder de. Den mest effektive løsningen for å stoppe prosessen med tvangssalg er å refinansiere gjelden din til et nytt lån. Da blir eksisterende krav innfridd, og tvangssalget blir dermed stoppet.

Hva er tvangssalg?

Tvangssalg er en form for salg der tingretten har ansvar for gjennomføring av salget, noe som skjer etter at kreditorer med pant i eiendelen begjærer den solgt. 

Boligen blir med andre ord solgt med tvang, og formålet er å skaffe penger til å dekke ubetalte krav du har hos kreditorene. Dersom du har slitt med å betale regningene dine over en lengre periode, kan tvangssalg være en løsning.

Dersom du har mottatt purringer og betalingspåminnelser fra kreditorene, men fortsatt ikke gjør opp kravene, kan kreditorene ta saken videre til namsmannen. Namsmannen jobber med tvangsfullbyrdelse, noe som kan omfatte alt fra tvangssalg til utleggstrekk (lønnstrekk).

Som regel vil det først vurderes om de ubetalte kravene dine kan dekkes ved hjelp av trekk i lønn eller trygd. Om dette ikke lar seg gjøre, kan salg av eiendeler være aktuelt. Tvangssalg kan for eksempel innebære at hus, bil eller andre formuesgoder selges.

I hvilke situasjoner kan tvangssalg være aktuelt?

Tvangssalg kan forekomme så lenge du har ubetalte krav. Dette kan for eksempel være manglende nedbetaling av lån eller andre utgifter.

I mange tilfeller er det snakk om manglende betaling av gjeld der den andre parten har pant i boligen. Når noen har pant i boligen din, betyr det at de kan begjære eiendommen tvangssolgt ved manglende betaling.

De fleste ønsker å stoppe tvangssalg av bolig, siden det oppleves svært belastende å miste hjemmet sitt.

Det er også mange som får varsel om tvangssalg dersom de sliter med å betale felleskostnadene sine i et sameie eller borettslag.

Hvordan foregår tvangssalg?

Før vi ser nærmere på hvordan du kan stoppe tvangssalg av bolig, skal vi forklare prosessen rundt tvangsmessig salg. Som regel vil du først motta et varsel om tvangssalg. Her vil du blant annet kunne se hvilket krav som danner grunnlaget for tvangssalget.

Dersom du ikke får hjelp til å stoppe tvangssalg av bolig, vil domstolen oppnevne en advokat eller en annen medhjelper. Vedkommende vil ta seg av salget av boligen, avholde visninger og lignende. Domstolen må akseptere eventuelle bud.

Etter salget vil tingretten fordele pengene til kreditorer eller andre som sitter med ubetalte krav. Totalt sett kan prosessen ta opptil ett år. Du har derfor god tid til å klage på vedtaket, og eventuelt stoppe tvangssalg av bolig.

Du kan lese mer om hvordan en typisk tvangssalg prosess ser ut her.

Hva gjør jeg om jeg får varsel om tvangssalg?

Dersom du mottar et varsel om tvangssalg, bør du først og fremst kontrollere at vedtaket har rettslig grunnlag. Er grunnlaget korrekt? Om det viser seg å være det, kan du vurdere disse tiltakene:

  • Ta kontakt med kreditoren og finn ut om det er mulig å inngå en avtale
  • Sjekk om du har penger som kan tilbys til den aktuelle kreditoren
  • Be om utsettelse av tvangssalget, slik at du heller kan selge boligen privat
  • Refinansiere boligen dersom det er ledig verdi og betale ned de ubetalte kravene


Det vil uansett lønne seg å stoppe tvangssalg av bolig, siden et salg gjennom retten stort sett vil resultere i lavere salgspris enn privat salg.

Hva om jeg er uenig i tvangssalg?

Dersom du skulle være uenig i at tvangssalg er berettiget, har du mulighet til å klage på vedtaket. Du har imidlertid kun et begrenset tidsvindu for å klage. Klagen må sendes inn innen én måned etter at du mottok varselet.

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er uriktig. Det kan i mange tilfeller lønne seg å få bistand av en advokat, dersom du er usikker på dine juridiske rettigheter. Mange advokater har spesialisert seg på nettopp tvangssalg og tvister relatert til dette.

Domstolen vil deretter vurdere klagen din, og avgjøre om det er grunnlag for tvangssalg eller ikke. Advokaten din kan hjelpe deg med å finne ut hvorvidt kravet er gyldig, og kan sørge for at prosessen blir så rettferdig som mulig.

Dersom du får bistand av en advokat, kan dette øke sjansen for at du greier å stoppe tvangssalg av bolig. Hjelp ved tvangssalg er uvurderlig, særlig siden det er mye juridisk stoff og regler å forholde seg til. 

Hvordan kan man stoppe tvangssalg av bolig?

De aller fleste ønsker å stoppe tvangssalg av bolig. I så fall er det veldig viktig at du gjør grep så snart du mottar varselet. Det kan være vanskelig å betale kravet siden du mest sannsynlig mangler pengene. 

Så, hvordan kan du egentlig skaffe de nødvendige pengene når du allerede sliter med økonomien? Ett alternativ er å kontakte en bank for hjelp ved tvangssalg. Enkelte banker har spesialisert seg på å tilby hjelp til å unngå tvangssalg, for eksempel gjennom refinansiering.

Hvordan kan refinansiering hjelpe deg med å unngå tvangssalg av bolig? Et refinansieringslån med sikkerhet i bolig innebærer at du øker boliglånet om du har ledig verdi i eiendommen. Disse pengene kan da gå til å dekke kravene du har slitt med å betale.

På den måten kan du bli kvitt kravene, og dermed også stoppe tvangssalg av bolig. Du kan også vurdere muligheten for å skaffe penger på andre måter, enten det er gjennom salg av brukte ting, overtidsjobbing eller privatlån.

  • Refinansiering
  • Salg av ting på bruktmarked eller nett
  • Økt inntekt
  • Private lån

Hvordan unngå tvangssalg av bolig?

Det er lurt å innføre tiltak som gjør at du kan unngå tvangssalg av bolig ved å være proaktiv. Dersom du ikke allerede har mottatt et varsel om tvangssalg, finnes det gode muligheter for å forhindre at det vil skje.

Har du for eksempel problemer med å betjene gjelden din, er det viktig at du får hjelp så fort som mulig. Det kan nemlig være vanskelig å stoppe tvangssalg av bolig om du først har mottatt varsel om dette.

Kontakt gjerne spesialbanker som har ekspertise på å tilby hjelp til å unngå tvangssalg. Hos disse bankene kan man i mange tilfeller få hjelp med lån selv om man skulle ha betalingsanmerkninger.

Ellers gjelder det naturligvis å etter beste evne betale regningene sine i tide. Ved å betale regningene dine før de går til inkasso, unngår du sannsynligvis å havne i en situasjon der tvangssalg blir aktuelt.

Hva om jeg ikke greier å stoppe tvangssalg av bolig?

For mange er det vanskelig å stoppe tvangssalg av bolig. Dette kan for eksempel skyldes at man brukte for lang tid på å oppsøke hjelp til å unngå tvangssalg. Om du ikke får stanset prosessen i tide, kan tvangssalg bli en realitet. Hvilke konsekvenser kan det gi?

Den kanskje mest merkbare konsekvensen er at du mister hjemmet ditt, noe som er en stor belastning for folk flest. En annen konsekvens er at du får mindre igjen etter endt salg av boligen, sammenlignet med et frivillig salg.

Heldigvis er det relativt sjelden at boliger selges med tvang. Dersom du ikke har mulighet til å betale kravene, kan du be om å få selge boligen frivillig. På den måten kan kreditorene få pengene du skylder, samtidig som du sitter igjen med mer penger etter salget.

Som regel er tingretten løsningsorientert, og de ønsker å finne en løsning som gagner alle parter mest mulig. 

Hjelp ved tvangssalg av bil og andre eiendeler

Det er ikke bare hjelp ved tvangssalg av bolig som er aktuelt. Det kan også være nyttig å få juridisk eller finansiell hjelp dersom det er snakk om tvangssalg av kjøretøy eller andre verdifulle gjenstander.

Dersom du ikke eier din egen bolig, vil namsmannen gjerne vurdere hvorvidt du har andre eiendeler som kan selges. Dette kan være alt fra bil til dyr elektronikk, eller til og med gullsmykker. 

Uansett hva slags eiendeler som kan bli solgt ved tvang, kan det være ønskelig å stoppe prosessen. Fremgangsmåten for å få hjelp ved tvangssalg er den samme enten det er snakk om bolig eller bil.

Motta hjelp til å unngå tvangssalg

De fleste vil ha behov for hjelp til å unngå tvangssalg om de mottar varsel om at dette kan skje. Hjelp ved tvangssalg kan fås både hos banker eller rådgivere. Gjennom banken kan du få hjelp i form av et refinansieringslån, dersom du kvalifiserer for dette.

Banken vil som regel kun gi deg refinansieringslån dersom du kan stille med sikkerhet i boligen. Har du mulighet for dette, kan du stoppe tvangssalg av bolig i god tid.

Det er også mange som finner nytte av å snakke med en økonomisk rådgiver. Du kan blant annet få hjelp ved tvangssalg gjennom kostnadsfri rådgivning hos NAV. 

Ellers kan det også være nyttig å snakke med dem rundt deg. Familie og venner kan utvilsomt være god støtte når du er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).