Når kommer namsmannen på døra

Når kommer namsmannen på døra?

Før i tiden var det kanskje mer vanlig at namsmannen kom på døra, men i dag er det heller uvanlig at namsmannen kommer hjem til deg.

Innhold

Namsmannen kommer ikke på døra. Før i tiden var det kanskje mer vanlig at namsmannen kom på døra, men i dag er dette heller uvanlig. Mange frykter å få namsmannen på døra, enten det er fordi de har ubetalte regninger til kreditorer eller husleie som ikke har blitt betalt. 

Namsmannen er underlagt politivesenet, og har en rekke arbeidsoppgaver. Blant disse kan vi nevne bistand til nordmenn som har behov for gjeldsordning grunnet gjeldsproblemer, og tvangsfullbyrdelse. Sistnevnte kan bære tvangssalg av eiendeler om man har ubetalt gjeld.

Hvordan foregår kommunikasjon med namsmannen?

I dag er samfunnet digitalisert i stor nok grad til at det meste av kontakten mellom deg og namsmannen vil foregå på e-post eller telefon. Du kan også få brev i postkassen.

Som regel vil du motta et brev i postkassen eller på e-post din når namsmannen ønsker å kommunisere med deg. I brevet kan det være viktig informasjon eller innkallelser til møter. 

Det er med andre ord mulig at du må møte namsmannen eller namsfullmektiger, men ikke på døra hjemme. Du vil heller møte opp til avtalt tid på et forhåndsbestemt sted, og det hele foregår uten store overraskelser.

Husk at namsmannen ikke primært er ute etter å ta eiendelene dine eller straffe deg på noen måte. Når du er i dialog med namsmannen vil du kunne få hjelp til å finne en løsning som gjør situasjonen best mulig for alle involverte parter.

Når kommer jeg i kontakt med namsmannen?

Når du først har kommet i kontakt med namsmannen, skyldes dette som regel at du har ubetalte krav – enten det er snakk om husleie eller gjeld til kreditorer. Det vil som regel ha vært en forholdsvis langvarig prosess før namsmannen blandes inn.

De fleste er derfor forberedt når namsmannen tar kontakt, da dette er varslet om på forhånd.

Har du ubetalte krav til kreditorer?

Har du for eksempel ikke betalt en regning, vil du ha fått en rekke påminnelser og varsler før saken utvikler seg til en inkassosak. Om du og kreditoren ikke blir enige, eller om du ikke greier å betale, vil namsmannen bli kontaktet. Namsmannen er siste instans.

For kreditorene er det kostbart å blande inn namsmannen, og de vil derfor ha prøvd å løse saken med deg på egen hånd først. Namsmannen vil kun gå videre med saker dersom det er grunnlag for det i henhold til lov om inkasso.

Viser det seg at det er grunnlag for tvangsfullbyrdelse – for eksempel fordi du ikke har betalt en regning – vil namsmannen kunne kreve inn pengene på ulike måter. Det kan være snakk om trekk i lønn, der arbeidsgiver trekker penger direkte fra lønnen, og betaler kreditorene.

Om du får lønnstrekk vil du fortsatt ha nok penger til nødvendig livsopphold. Det som er «til overs» etter at kostnader til mat, barnehage, hus og lignende er betalt, går til kreditorene. Ubetalte krav til kreditorene kan også dekkes gjennom inntekter fra tvangssalg av eiendeler.

Har du ikke betalt husleien?

Namsmannen kan også ta kontakt med deg dersom du over lengre tid ikke har betalt husleien din. Om du leier bolig og utleier ikke får pengene sine til avtalt tid, kan utleier ta kontakt med namsmannen og be om bistand til utkastelse.

Før dette skjer vil naturligvis utleier ha forsøkt å ordne opp i situasjonen med deg. Om du nekter å betale eller nekter å flytte når du blir bedt om det, kan du kastes ut med tvang. Dette er ett av de få tilfellene der du faktisk kan få namsmannen på døra.

Det er riktignok ikke namsmannen som kommer på døra i de fleste tilfeller, men heller en namsfullmektig. En namsfullmektig er en person som har fått fullmakt av namsmannen til å utføre disse oppgavene.

Hvordan unngå at namsmannen tar kontakt?

Namsmannen jobber for å finne løsninger som fungerer for alle parter, og er sånn sett ikke et myndighetsorgan du trenger å frykte. Men de fleste ønsker likevel å slippe å havne i en situasjon der dialog med namsmannen blir nødvendig.

Det viktigste du kan gjøre for å unngå kontakt med namsmannen, er å rydde opp i gjelden din før saken utvikler seg. Dette kan blant annet oppnås med refinansiering eller lignende. Her finner du mange gode tips til hvordan du kan håndtere gjeldsproblemer.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).