Regler ved tvangssalg av bolig

Regler ved tvangssalg av bolig – Enkel oppsummering

Vi skal her forsøke å forklare deg hvilke regler som gjelder ved tvangssalg av bolig, så enkelt som mulig.

Innhold

Har du fått et varsel om at eiendommen din kan bli solgt med tvang? Da gjelder det å sette seg inn i regler ved tvangssalg av bolig. I noen tilfeller finnes det ikke et gyldig tvangsgrunnlag for tvangssalg, og da kan man potensielt stoppe prosessen.

Det finnes mange regler ved tvangssalg av bolig, og en advokat kan hjelpe deg med å kartlegge rettighetene dine. Om du mangler juridisk ekspertise selv, kan det være utfordrende å få oversikten du trenger.

Vi skal her forsøke å forklare deg hvilke regler som gjelder ved tvangssalg av bolig, så enkelt som mulig.

Tvangsfullbyrdelsesloven har regler for tvangssalg av bolig

Regler ved tvangssalg av bolig reguleres i tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992, som også omtales som «tvangsloven». 

I denne loven finner man regler for tvangssalg av både realregistrerte formuesgoder som fast eiendom, og tvangssalg av ordinært løsøre. 

Hvilke regler gjelder for tvangssalg av bolig? En oversikt:

Det finnes mange regler ved tvangssalg av bolig, og det kan være utfordrende å tolke bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven dersom du ikke har juridisk bakgrunn.

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste regler tvangssalg av bolig må utføres i henhold til.

Et pantekrav må være misligholdt og forfalt

For at tvangssalg i det hele tatt skal kunne gjennomføres, må det finnes et pantekrav som er mislighold og forfalt.

Dette betyr i praksis at du som skyldner ikke har betalt et krav innen forfallsdato etter gjentatte varsler. Pantekravet må være misligholdt og forfalt enten det er snakk om tvangssalg av løsøre eller fast eiendom.

Begjæring av tvangssalg må utføres av namsmyndighet

Det er kun en kompetent namsmyndighet som kan begjære tvangssalg. Ifølge regler for tvangssalg av bolig skal en namsmann i samme distrikt som eiendommen ta seg av tvangssalget.

I Norge omfatter namsmyndighetene tingretten og namsmannen. I et lensmannsdistrikt er det lensmannen som har funksjon som namsmann. I distrikter med namsfogd er det namsfogden som har rolle som namsmann.

Regler for tvangssalg av bolig: Varsel skal sendes ut

Tvangsfullbyrdelsesloven har regler for tvangssalg av bolig der det påpekes at begjæringen skal varsles om i god tid. I varselet får saksøkte oppfordring til å klage innen to uker dersom uenighet foreligger.

I varselet skal den saksøkte informeres om kostnader, og at tvangsfullbyrdelsen kan unngås dersom det aktuelle kravet blir betalt.

Lov om tvangsfullbyrdelse påpeker at ved foreleggelse av begjæringen skal også husstandens ektefelle eller samboer varsles om tvangsfullbyrdelsen.

Må tingretten godta budet?

Regler ved tvangssalg av bolig presiserer også at tingretten må akseptere et bud før det kan stadfestes.

Et bud skal ikke aksepteres dersom det er stor sannsynlighet for at et nytt salgsforsøk vil kunne gi større utbytte. Det er et poeng i et budet skal dekke heftelsene.

Sett deg inn i regler for tvangssalg av bolig

Det kan utvilsomt lønne seg å få en viss oversikt over hvilke regler som gjelder ved tvangssalg av bolig. Ved å ha kjennskap til lovverket, vet du også hvilke rettigheter du har.

Skal du forsøke å stoppe tvangssalg, kan det likevel lønne seg å få hjelp av en advokat. Regelverket er omfattende, og det kan være vanskelig å vite hvilke regler som kommer til anvendelse i enkelttilfeller.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).