Tar namsmannen pant i bolig

Tar namsmannen pant i bolig?

Ja, namsmannen kan ta pant i boligen din. Dersom namsmannen tar pant i bolig skyldes dette som regel at du har ubetalte krav hos én eller flere kreditorer

Innhold

Når tar namsmannen pant i bolig?

Tar namsmannen pant i bolig, har du mest sannsynlig fått en rekke purringer og påminnelser fra kreditorene i forkant. Dersom du og kreditor ikke har greid å komme til enighet, eller om du ikke evner å betale pengene du skylder, kan saken tas videre til namsmannen.

Namsmannen er siste instans i pengeinnkrevingssaker, og er underlagt politivesenet. Namsfogden jobber med å tvangsinndrive pengekrav, enten gjennom pant i bolig og påfølgende tvangssalg, eller ved å trekke penger fra lønnen din – også kalt utleggstrekk.

Tre vanlige former for utleggspant

Dersom du ikke kan betale pengene du skylder til kreditorene, vil namsmannen igangsette en utleggsforretning. Det blir da besluttet hvilke tiltak som skal til for at du skal kunne betale de utestående kravene. 

Her er det tre vanlige løsninger, nemlig lønnstrekk/utleggstrekk, pant i bolig eller pant i kjøretøy. Tar namsmannen pant i bolig er dette som regel fordi det ikke var mulig å ta lønnstrekk. Lønnstrekk er som regel det første som vurderes. 

Pant i bolig namsmann har iverksatt

Mange nordmenn eier sin egen bolig. Dersom namsmannen ser at du har fast eiendom, er det ikke uvanlig at det tas pant i boligen. Dette betyr at boligen kan tvangsselges for at namsmannen skal skaffe pengene du skylder til kreditorene.

Når namsmannen tar pant i bolig, er dette ofte en stor belastning for skyldner. De fleste er naturligvis engstelige for å miste hjemmet sitt.

Pant i kjøretøy

Det er også vanlig å ta pant i bil eller andre kjøretøy, selv om dette ikke er fullt så attraktivt som å ta pant i bolig eller lønnstrekk. Det kan likevel være et alternativ dersom du ikke eier din egen bolig eller dersom du har lav lønn.

Når det tas pant i kjøretøy kan namsmannen tvangsselge bilen din, slik at det skaffes penger som kan gå til innbetaling på gjelden.

Trekk i trygd eller lønn

Dersom du er mottaker av lønn eller trygd, vil namsmannen vurdere hvorvidt det er mulig å betale ned de ubetalte kravene dine med utleggstrekk. Da trekkes det et visst beløp hver måned, og det er arbeidsgiver som må foreta dette trekket.

En andel av pengene du tjener vil med andre ord gå til å dekke gjelden. Så snart gjelden er tilbakebetalt, vil lønnstrekket stoppes. 

Namsmannen vil ta hensyn til at du skal få utbetalt nok av lønnen din til at nødvendige kostnader dekkes. Det som eventuelt er til overs, går til å betale ned på gjelden. Ordningen kan vare i alt fra måneder til år.

Hva gjør jeg om namsmann tar pant i bolig?

Tar namsmannen pant i bolig er det viktig at du handler raskest mulig. Ved å rydde opp i økonomien din kan du i enkelte tilfeller forhindre at boligen må tvangsselges. Det finnes banker som kan hjelpe deg med for eksempel refinansiering med sikkerhet.

Ved å refinansiere med sikkerhet, tas det opp et lån med sikkerhet i boligen. Dette lånet kan da benyttes til å betale ned de utestående kravene. Det nye lånet ditt har sannsynligvis lavere rente, og er derfor enklere å betjene. Du kan lese mer om dette og få hjelp her: Hjelp til refinansiering av gjeld.

Så snart kravene er betalt, vil utleggspant i boligen slettes. Da trenger du ikke lengre å bekymre deg for at boligen skal selges med tvang. Pant i bolig namsmann igangsetter vil kun vare så lenge kravene forblir ubetalte.

Om du ikke har mulighet for å refinansiere med sikkerhet, kan du eventuelt sjekke opp i mulighetene for et privat lån som kan dekke de utestående kravene. Selg også ting du ikke har bruk for, om du har mulighet for å skaffe penger på denne måten.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).