Tvangssalg av bolig

Tvangssalg av bolig – Se svar på alle dine spørsmål

Det å motta et varsel om tvangssalg av eiendom kan være skremmende, og mange spørsmål kan dukke opp. Vi skal her besvare noen av de mest vanlige spørsmålene.

Sjekk om du kan stoppe tvangssalg av bolig

En tjeneste fra Zen Finans
  • Med et stort nettverk av banker i Norge, finner vår samarbeidspartner Zen Finans den beste løsningen for deg ved å sjekke om du kan refinansiere boliglånet
  • Send inn skjemaet nedenfor, og du blir kontaktet innen kort tid (normalt innen 5-10 minutter)
[MIGRATION] Skjema 1
Velg lånetype

Samle gjeld i boliglånet, bli kvitt betalingsanmerkninger/inkasso eller stoppe tvangssalg/lønnstrekk? Velg omstartslån. 

Jeg ønsker

(du spesifiserer nøyaktig lånebeløp på neste steg). 

Jeg ønsker heller å fylle ut en lånesøknad med en gang.

Innhold

Dersom man over lengre tid sliter med å betale regningene sine, kan dette ende med tvangssalg av bolig eller annen eiendom. 

Det å motta et varsel om tvangssalg av eiendom kan være skremmende, og mange spørsmål kan dukke opp. Vi skal her besvare noen av de mest vanlige spørsmålene. Hva er tvangssalg av bolig, og hva ligger egentlig bak?

Hva er tvangssalg av bolig?

Tvangssalg av bolig innebærer at eiendom selges med tvang. Dette kan sees i motsetning til ordinære boligsalg som utføres frivillig. 

Ved tvangssalg av hus er det i de fleste tilfeller en kreditor som har begjært boligen solgt, med det formål å drive inn penger til å dekke et ubetalt krav.

Retten vil oppnevne en part som skal bistå med boligsalget, og det er da som regel snakk om en advokat. Når det etter hvert kommer inn bud, er det retten som må akseptere budet – og ikke du. 

Penger som genereres fra tvangssalg av bolig vil gå til å dekke de ubetalte kravene hos kreditorene dine. 

Tvangssalg namsmannen iverksetter

Tvangssalg av eiendom er en form for tvangsfullbyrdelse, som er namsmannens ansvarsområde. Namsmannen er et myndighetsorgan underlagt politiet, og arbeider blant annet med innkreving av gjeld på vegne av kreditorer.

Dersom en kreditor ikke har fått pengene du skylder, kan tvangssalg begjæres. Tingretten – som er en namsmyndighet – vil deretter vurdere om det er grunnlag for tvangssalg av hus eller tvangssalg av annen eiendom.

Namsmannen kan også bestemme hvorvidt det er grunnlag for andre tiltak enn tvangssalg av bolig. Det kan for eksempel være aktuelt med tvangssalg av andre verdifulle gjenstander, som bil, bobil eller lignende.

Hvor lang tid tar tvangssalg av bolig?

Det vil i de fleste tilfeller være et relativt stort tidsvindu fra du først mottar varsel om tvangssalg av eiendom, til boligen faktisk selges. Det er ikke uvanlig at prosessen tar omkring et år. Du vil med andre ord ikke miste boligen din over natten.

Grunnen til at prosessen tar tid, er at du skal ha tid til å klage på vedtaket, men også at det kan ta flere måneder å selge en bolig. Det er dessuten retten som må akseptere eventuelle bud, noe som også kan være en tidkrevende prosess.

Hvilke situasjoner kan føre til tvangssalg av eiendom?

Det er flere situasjoner som kan medføre at tvangssalg av eiendom blir aktuelt. Et eksempel er at du har tatt opp et lån som du ikke klarer å betjene. Det kan også være snakk om andre ubetalte fakturaer.

Sliter man for eksempel med å betale inn felleskostnadene i et borettslag eller sameie, kan dette på sikt føre til tvangssalg av eiendom. Det er ikke nødvendigvis snakk om motvilje til å betale kravene – noen ganger strekker rett og slett ikke økonomien til.

Hva slags uheldige konsekvenser kan tvangssalg av hus ha?

Tvangssalg av bolig er som regel ikke ønskelig, av en rekke ulike grunner. De fleste ønsker naturligvis ikke å måtte selge boligen sin med tvang. Det å måtte flytte kan være en belastning i seg selv.

Det er heller ikke uvanlig at tvangssalg av en bolig genererer mindre penger enn frivillig salg. Dette skyldes blant annet at kjøper har færre rettigheter ved kjøp av tvangssalg bolig.

Lavere salgspris er kanskje ekstra synlig ved tvangssalg av bolig i Oslo eller andre områder med høye boligpriser. Det er retten som aksepterer budet, noe som også kan bidra til å gi et lavere salgsbeløp enn du ellers ville ha godtatt.

I en rapport utgitt av Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) kommer det også frem andre uheldige konsekvenser av tvangssalg, som dårligere psykisk helse og at mange må over på leiemarkedet.

Hva skjer i forkant av tvangssalg av hus?

Før du får varsel om tvangssalg av hus, vil du sannsynligvis allerede ha vært i dialog med kreditorene. Du vil i hvert fall ha mottatt purringer og inkassovarsel for ubetalte krav. Derfor vil de færreste oppleve at varsel om tvangssalg av bolig kommer ut av det blå.

Du vil etter hvert motta et varsel om at tvangssalg av eiendom vedtas. Her vil det blant annet bli opplyst om hvorfor tvangssalg av eiendommen er nødvendig, og hvilke krav som ligger til grunn.

Du har mulighet til å klage på vedtaket, for eksempel dersom du mener at det mangler gyldig grunnlag for tvangssalg av hus eller leilighet. Det kan være lurt å få juridisk bistand av en advokat, slik at du ikke overser rettighetene dine.

Kan tvangssalg av eiendom stoppes?

Tvangssalg av bolig kan i mange tilfeller stoppes, slik at du også slipper de negative konsekvensene tvangssalg kan medføre. Det gjelder imidlertid å ikke vente for lenge med å ta hånd om situasjonen.

Tvangssalg av bolig potensielt også stoppes ved at du betaler inn kravene du skylder, for eksempel ved å refinansiere eller skaffe penger til å dekke kravene på andre måter. 

Les mer om hvordan du kan stoppe tvangssalg av eiendom i artikkelen vår «Hvordan stoppe tvangssalg?».

Hvor kan man få hjelp ved tvangssalg av bolig?

Mange føler seg hjelpeløse når de mottar varsel om tvangssalg bolig. Det finnes imidlertid gode muligheter for å få veiledning og hjelp, slik at situasjonen blir litt enklere å håndtere.

Noen finner god hjelp i å snakke med banken, slik at de får oversikt over eventuelle muligheter for å dekke de utestående kravene. 

Andre synes det kan være nyttig å snakke med en finansrådgiver, da vedkommende kan dele nyttige økonomiske tips. 

Det er også mange som finner nytte i å snakke om situasjonen med noen de er glad i, enten det er venner, familie eller andre. Det hjelper ofte å prate om det som skjer, slik at du ikke blir helt alene om det.

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).