Undersøkelse: Nesten 1 av 4 unge vet ikke forskjellen på nominell og effektiv rente

Undersøkelse: Nesten 1 av 4 unge vet ikke forskjellen på nominell og effektiv rente

Innhold

Vi har de siste ukene gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot personer mellom 18-30 år, for å kartlegge hva slags kompetanse unge har rundt begreper relatert til privatøkonomi.

Målet har vært å finne ut om privatøkonomi i større grad bør vektlegges i videregående utdanning, særlig ettersom unge i større og større grad eksponeres for reklame knyttet til kreditt og forbrukslån.

Våre funn

103 personer i målgruppen har besvart undersøkelsen, og dette er noen av nøkkelfunnene: 

  • 20 % vet ikke hva nominell rente betyr
  • 18 % vet ikke hva effektiv rente betyr
  • 24 % vet ikke forskjellen på nominell og effektiv rente
  • 72 % mener det burde være mer fokus på privatøkonomi på videregående skole


Tallene viser at nesten én av fire ikke vet forskjellen på effektiv og nominell rente. Det kan bli en dyr lærepenge.

Urovekkende

Vi viste tallene til Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, og hun synes tallene gir grunn til bekymring:

“Det er helt klart urovekkende at én av fire i alderen 18-30 år ikke vet hva effektiv og nominell rente er, eller forskjellen på disse to. Har du ikke kjennskap til disse to begrepene, vil det være problematisk å forstå hva et lån faktisk vil koste deg.”

Hun fortsetter:

“Dårlig kunnskap om renter vil også gjøre at du som forbruker stiller svakere i en situasjon hvor du i utgangspunktet bør kunne forhandle deg frem til en bedre rente enn det banken tilbyr.”

Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske Bank

Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske Bank.
Foto: Danske Bank

Vil ha mer vekt på privatøkonomi på skolebenken

Av de 103 som svarte på undersøkelsen vår, ønsker 72 % at de lærte mer om privatøkonomi på videregående skole. Er det på tide å få inn et fag i pensum som tar for seg privatøkonomiske emner, og som gjør unge mer rustet til å møte den økonomiske selvstendigheten som venter dem?

Vi spurte også Thea om hvordan hun stiller seg til spørsmålet om hvorvidt det bør være mer fokus på privatøkonomi i skolen:

“Jeg er helt klart enig i dette. Privatøkonomi preger i aller høyeste grad livene våre. Feilskjær tidlig i livet kan forfølge deg i mange år. Det er svært viktig at barn og unge får grunnleggende kunnskap om privatøkonomi slik at de er bedre stilt ved fremtidige problemstillinger.”

I tillegg trekker Thea frem en undersøkelse de selv har gjennomført hos Danske Bank: 

“Undersøkelsen vår viser at 8 prosent av dem mellom 18 og 29 år sier de ikke har kontroll på egen økonomi. Dette er høyest av alle aldersinndelingene. Videre sier 39 prosent at de gjerne vil bedre sin økonomiske situasjon, men at de ikke vet hvordan eller hvor de skal begynne, noe som også er mest mht. aldersgruppene.”

Om undersøkelsen

Gjennom undersøkelsen har vi tatt for oss målgruppen unge mellom 18-30 år, og undersøkelsen er gjennomført i løpet av juli 2021. Totalt antall deltakere i undersøkelsen er 103.

Dette er resultatene fra undersøkelsen:

Hva betyr nominell rente?

71 % sier de vet hva dette betyr
20 % sier de ikke vet hva dette betyr
9 % sier de er usikre

Hva betyr effektiv rente?

67 % sier de vet hva dette betyr
18 % sier de ikke vet hva dette betyr
15 % sier de er usikre

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

67 % sier de vet forskjellen
24 % sier de ikke vet forskjellen
9 % sier de er usikre

Hva betyr rentefri periode?

91 % sier de vet hva dette betyr
4 % sier de ikke vet hva dette betyr
5 % sier de er usikre

Hva betyr valutapåslag?

64 % sier de vet hva dette betyr
29 % sier de ikke vet hva dette betyr
7 % sier de er usikre

Hva betyr egenandel?

91 % sier de vet hva dette betyr
7 % sier de ikke vet hva dette betyr
2 % sier de er usikre

Hva betyr betalingsanmerkning?

96 % sier de vet hva dette betyr
4 % sier de er usikre

Mener du det burde vært mer fokus på privatøkonomi på videregående?

72 % sier ja
11 % sier nei
17 % sier de ikke har noen mening om dette

Spørsmålene over dekker hva deltakerne selv mener de kan og ikke kan. Deretter undersøkte vi kunnskapen nærmere med noen kontrollspørsmål knyttet til de ulike begrepene, hvor deltakerne fikk besvare med fritekst. Da mottok vi flere feilaktige svar, som for eksempel at nominell rente bare betyr “renten på lånet ditt”. Vi frykter derfor at det står verre til med de unges kunnskap rundt privatøkonomiske begreper enn det som kommer frem fra undersøkelsen.

Om Lånfordeg.no

I Lånfordeg.no jobber vi målrettet for å levere Norges beste og mest oppdaterte oversikt over alt som har med lån å gjøre.

Motivasjonen vår for å gjennomføre denne undersøkelsen har vært å kartlegge unges kompetanse knyttet til privatøkonomi, for så å finne ut om privatøkonomi i større grad bør dekkes i skolen.

Vi mener at tallene i denne undersøkelsen helt tydelig viser at disse emnene bør dekkes bedre i pensum. Det vil gjøre unge bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene dagliglivet kan by på og til håndtere den store mengden markedsføring av kreditt og forbrukslån som de eksponeres for.

Kontaktperson i saken er vår nettredaktør Ingvild Aagre

Epost: ingvild@lanfordeg.no

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).