Personvernerklæring og brukervilkår

Denne siden forklarer hvordan Lån for deg som er en tjeneste fra Zen Finans (heretter kalt Lån for deg) samler inn og bruker dine personopplysninger.

Personvern er svært viktig for Lån for deg. Vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger ved våre nettjenester ved alle tilfeller der vi har en faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at Lån for deg ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via internett.

Ta gjerne kontakt med oss på hei@lanfordeg.no eller telefon 977 08 586 dersom du har noen spørsmål til vår personvernerklæring.

Kontaktinformasjon 

Lån for deg er en tjeneste fra Zen Finans

Om nettsiden 

Lån for deg er en nettside som inneholder informasjon om lån i Norge. Vi samarbeider med ulike aktører for å gjøre det enkelt for både private og bedrifter å motta lånetilbud på ønsket låneprodukt.

Dette skjer enten ved at et skjema fylles ut og sendes kryptert til vår samarbeidspartner, eller at man sendes direkte til nettsiden til vår samarbeidspartner. 

Det betyr at Lån for deg er en ren informasjonstjeneste, og vi har ingen ansvar for eventuelle forhold som oppstår mellom deg og en bank/bedrift du kommer i kontakt med via vår tjeneste. 

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske feil på denne nettsiden eller feil i innholdet vi publiserer.

Ved bruk av vår tjeneste som beskrevet på denne siden, forutsetter vi at du aksepterer våre brukervilkår og personvernerklæring. 

 

Behandling av dine opplysninger 

For at du skal motta tilbud på låneproduktet du ønsker, er personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse personopplysninger som Lån for deg vil videreformidle til aktørene vi jobber med, slik at de kan gi deg et tilbud. 

Vi forbeholder oss retten til å følge deg opp pr. epost eller SMS for høre om du fikk hjelpen du trengte.

Når dine personopplysninger deles med et firma, som en av våre samarbeidspartnere, eller en offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig, er det deres personvernerklæring og brukervilkår som gjelder.

Kredittsjekk

Ved å søke om lån via oss samtykker du til at vi kan kredittsjekke deg via Experian. Dette for å sikre at vi får korrekte opplysninger så vi kan hjelpe deg best mulig.

Hvilken informasjon samler vi inn og hva gjør vi med den?

For å kunne oppfylle vårt formål med å hjelpe deg på veien til et lånetilbud, vil vi i noen tilfeller kunne be om informasjon som navn, adresse, telefonnummer og epost. Etter vi har videreformidlet denne informasjonen til vår samarbeidspartner, sletter Lån for deg denne fra sine systemer.

Våre samarbeidspartnere vil med ditt samtykke kunne innhente ytterligere informasjon som personnummer, kreditt- og finansiell informasjon, familiesituasjon, ansettelsesforhold, boliginformasjon, fakturainformasjon og kontoinformasjon.

Opplysningene som våre samarbeidspartnere samler inn er avgjørende for at deres bankpartnere skal kunne tilby deg et eventuelt lån eller en refinansiering. Ved å oppgi denne informasjonen vil dette være synlig for deres bankpartnere. 

I tillegg ønsker våre samarbeidspartnere også å kunne sende deg annen markedsføring, nye tilbud og fremtidige tjenester, gjennom elektronisk kommunikasjon for å øke kundetilfredshet og sikre at du som kunde får den beste kvaliteten på deres tjenester.

Når dine personopplysninger deles med et firma, som en av våre samarbeidspartnere, eller en offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig, er det deres personvernerklæring og brukervilkår som gjelder.

Hvem deler vi informasjonen din med?

Lån for deg samarbeider med ulike aktører for å kunne oppfylle vårt formål med å hjelpe deg på veien til et lånetilbud, og vi må derfor dele dine personopplysninger med disse slik at du får hjelpen du ønsker.

Alle våre samarbeidspartnere er kontrollert, slik at de oppfyller kravene til sikkerhet for behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Vi deler også dine personopplysninger med selskaper, som selv er behandlingsansvarlige for personopplysningene. Å være behandlingsansvarlig betyr at de er de som velger hvordan opplysningene skal behandles. I noen tilfeller kan vi bli pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Når dine personopplysninger deles med et firma eller en offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig, er det deres personvernerklæring som gjelder.

Vi deler ikke informasjon med foretak som ikke overholder gjeldende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger.

 

Lagring av personopplysningene

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Vi gjennomfører regelmessige kontroller av den informasjonen vi lagrer og behandler. Når vi ikke har rett til å lagre eller behandle informasjonen, vil den bli slettet.

 

Samtykke til behandling av opplysningene

Når du ber om å motta lånetilbud via vår tjeneste, sender en henvendelse via vår nettside lanfordeg.no eller til oss på epost eller over telefon, gir du ditt samtykke i forbindelse med dette. 

 

Tilgang, retting og sletting av data

Tilgang

Du har alltid rett til å vite om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i slike tilfeller få tilgang til dine personopplysninger. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Informasjonen finnes i et utdrag, som også omfatter formål, kategorier av personopplysninger, mottakerkategorier, lagringsperioder, dine rettigheter, opplysninger om hvor dataene ble samlet inn fra og eventuelle automatiserte beslutninger.

For din sikkerhet kan vi trenge ytterligere informasjon fra deg for å sikre at det er deg som ber om tilgang til dataene og slik at vi kan gi deg opplysningene på en trygg måte.

Retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger med hensyn til formålet med behandlingen.

Sletting

Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

 • Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn for, eller på andre måter blitt behandlet.
 • Hvis du opphever et gitt samtykke, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen
 • Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Det forutsetter at den berettigete interessen for behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til personvernet.
 • Hvis dine personopplysninger er behandlet på ulovlig måte
 • Hvis personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Det er ikke sikkert at vi kan imøtekomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger. For eksempel, hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller hvis opplysningene er nødvendig for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.

Begrensning

Du har krav på at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Hvis du er uenig i at de personopplysningene vi behandler om deg er korrekte, skal behandlingen begrenses mens vi kontrollerer om opplysningene er korrekte.
 • Hvis behandling av personopplysninger er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at behandlingen blir begrenset.
 • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til formålet med behandlingen, men du trenger dem til å avgjøre, kreve eller forsvare juridiske krav.
 • Hvis du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler med berettiget interesse som et juridisk grunnlag, har du rett til begrenset behandling mens vi kontrollerer om vår berettigete interesse veier tyngre enn personvernet.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi utover det å lagre dine personopplysninger bare behandle dem med:

 • Ditt samtykke
 • For å avgjøre eller forsvare juridiske krav
 • For å beskytte en annen fysisk eller juridisk person
 • Eller av hensyn til viktig offentlig interesse

Dataportabilitet

Du har rett til å få de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig og, hvis det er teknisk mulig, å få overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette under forutsetning av at behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke eller for oppfyllelse av kontrakten som et juridisk grunnlag, og at behandlingen er automatisert.

Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er behandlet på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, herunder profilering. Hvis du protesterer mot en slik behandling, vil vi ikke lenger kunne behandle opplysningene dine hvis vi ikke kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis vi behandler dine personopplysninger med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe angående vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss. Du kan da skrive til oss eller kontakte Datatilsynet for spørsmål om personopplysninger. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

En tjeneste fra Zen Finans

hei@lanfordeg.no  – https://lanfordeg.no/ 

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).