Hvordan stoppe lønnstrekk hos namsmannen

Hvordan stoppe lønnstrekk?

Hvor mye kan namsmannen trekke i lønn, og hvor lenge kan trekket foregå? Dette skal vi nå se nærmere på. Vi skal også forklare deg hvordan man kan stoppe lønnstrekk namsmannen har igangsatt.

Har du lønnstrekk eller står i fare for å få det?

En tjeneste fra Zen Finans

Vår samarbeidspartner Zen Finans er eksperter på å hindre og stoppe lønnstrekk ved å refinansiere gjelden din.

  • Sjekk dine muligheter uforpliktende og gratis i dag via Zen Finans og deres eksperter.
  • Send inn skjemaet nedenfor og du blir kontaktet innen kort tid.
[MIGRATION] Skjema 1
Velg lånetype

Samle gjeld i boliglånet, bli kvitt betalingsanmerkninger/inkasso eller stoppe tvangssalg/lønnstrekk? Velg omstartslån. 

Jeg ønsker

(du spesifiserer nøyaktig lånebeløp på neste steg). 

Jeg ønsker heller å fylle ut en lånesøknad med en gang.

Innhold

Dersom du har ubetalte krav kan kreditorene få hjelp til å få pengene tilbake ved å kontakte namsmannen. Trekk i lønn er en av de vanligste løsningene.

Hvor mye kan namsmannen trekke i lønn, og hvor lenge kan trekket foregå? Dette skal vi nå se nærmere på. Vi skal også forklare deg hvordan man kan stoppe lønnstrekk namsmannen har igangsatt.

Hva er lønnstrekk namsmannen iverksetter?

Lønnstrekk namsmannen iverksetter bunner som regel i at du har ubetalte krav hos kreditorer. Namsfogden bistår da en kreditor med å kreve inn pengene. Om du ikke betaler frivillig, kan namsfogden kreve inn pengene med tvang. 

Penger kan kreves inn på ulike måter, og lønnstrekk eller utleggstrekk er blant de mest brukte metodene. Lønnstrekk innebærer at arbeidsgiveren din blir pålagt å trekke et visst beløp fra lønnen. Dette beløpet skal gå til nedbetaling av ubetalte krav. 

Varsler namsmannen trekk i lønn?

Om du får et brev om lønnstrekk namsmannen ønsker å iverksette, betyr dette som regel at du ikke har betalt et utestående krav. I forkant har du vanligvis mottatt flere purringer og varsler fra kreditoren. 

Lønnstrekk kan oppleves som vanskelig, men kan også bidra til at du endelig får orden på den økonomiske situasjonen din. Etter endt utleggstrekk vil hele kravet ditt til kreditoren være nedbetalt.

Hvordan stoppe lønnstrekk?

Namsmannen vil stoppe planer om lønnstrekk dersom pengene du skylder betales inn. Du kan også stoppe et allerede igangsatt lønnstrekk ved å betale inn hele beløpet du skylder til kreditor. For å stoppe et lønnstrekk må du med andre ord finne en måte å betale kravet på.

Om du allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, er det kanskje vanskelig å skaffe pengene du trenger. Det er imidlertid enkelte løsninger som kan være til hjelp.

Slik stopper du lønnstrekk med refinansiering med sikkerhet

Eier du egen bolig? Du kan i mange tilfeller stoppe kravet som har gått til utleggsforretning ved å refinansiere med sikkerhet i boligen. Dette er mulig om du skulle ha ledig verdi i eiendommen din. 

Det er gode muligheter for at du har ledig verdi i boligen din dersom du har vært på boligmarkedet i noen år. Da har du mest sannsynlig betalt ned en god del på boliglånet ditt, samtidig som boligen sannsynligvis kan ha økt mye i verdi.

Enkelte banker kan hjelpe deg med refinansiering med sikkerhet, selv om du har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker (kalles ofte omstartslån). Når du øker boliglånet, kan disse pengene gå til å dekke kravene som har gått til utleggsforretning.

Husk at det kan være gunstig å søke om refinansiering med sikkerhet i boligen før lønnstrekket faktisk igangsettes. Jo raskere du ordner opp i situasjonen, jo bedre.

Stopp lønnstrekk ved å selge ting du ikke trenger

En annen måte å stoppe lønnstrekk namsmannen har planer om å iverksette, er ved å skaffe pengene du trenger gjennom salg av private eiendeler. De fleste har noen gjenstander av verdi som kan selges, enten det er arvesølv, kjøretøy, elektronikk eller klær.

Du kan potensielt skaffe flere tusen kroner ved å selge ting du kan klare deg uten. Det er kanskje vanskelig å kvitte seg med ting, men du kan da greie å stoppe namsmannen sine planer om trekk i lønn. 

Lønnstrekk regler

Det kan være nyttig å ha et overblikk over lønnstrekk regler. Skal du for eksempel klage på lønnstrekk, er det viktig å vite hva slags regler eller lover du kan vise til.

Iverksetter namsmannen lønnstrekk, skal nemlig visse lønnstrekk regler følges, som f.eks. hvor lenge lønnstrekket skal vare.

Det finnes forøvrig også regler for hvor mye som kan trekkes fra lønnen ved tvungen lønnstrekk. Og til og med arbeidsgiveren din må forholde seg til lønnstrekk regler.

Nedenfor finner du noen av de mest sentrale reglene ved lønnstrek.

Påvirkes samboer eller ektefelle av lønnstrekk gjeld?

Lønnstrekk regler tilsier at det er skyldner selv som skal stå til ansvar for sin egen lønnstrekk gjeld. Din ektefelle eller samboer har ikke nødvendigvis hatt kjennskap til lønnstrekk inkasso og manglende betjening av gjeld.

Det blir ikke tatt lønnstrekk i ektefelle eller samboers lønn. Samtidig er det greit å huske på at namsmannen kan ta hensyn til husholdets samlede inntekt når lønnstrekk beregnes. Derfor kan ektefelle eller samboer indirekte påvirkes av din lønnstrekk gjeld.

Hvor mye kan namsmannen trekke i lønn?

Trekk i lønn namsmann igangsetter vil aldri være større enn at du kan betjene nødvendige utgifter til bolig, strøm, mat, barnehage, klær og andre nødvendige utgifter. Hos Statens Innkrevingssentral kan du lese mer om hvor stort det månedlige trekket kan være.

Hovedregelen er at utgifter til livsopphold og boutgifter trekkes fra nettoinntekten din. Pengene som er «til overs» vil utgjøre beløpet som trekkes i lønn. Om du har lav inntekt kan det hende at utleggstrekk ikke kan finne sted, fordi det ikke er nok penger til overs.

Hvor mye namsmannen kan trekke i lønn vil altså avhenge helt og holdent av hvor mye du tjener, men også av hvor mye penger du skylder.

Merk deg også hva slags regler som gjelder ved feriepenger og lønnstrekk. Dersom du har tvungen lønnstrekk, kan utestående krav dekkes ved å trekke av all form for lønn – noe som også omfatter feriepenger, trygd og andre ytelser.

Hvor lenge kan namsmannen trekke i lønn?

Lønnstrekk namsmannen har igangsatt kan vare i alt fra noen få måneder til flere år. Trekket vil vanligvis vare helt til de ubetalte kravene som gikk til utleggsforretning er nedbetalt.

Har du ubetalte krav som er høye eller mange, kan det altså skje at lønnstrekket varer lengre enn dersom kravene er små og få. Igjen vil også dette kunne avhenge av inntekten din, siden størrelsen på lønnstrekket påvirker hvor lang tid det vil ta å betale ned kravene.

Kan arbeidsgiveren min nekte å betale lønnstrekk?

Nei, arbeidsgiveren din er pålagt å betale lønnstrekk om namsmannen ber om det. Lønnstrekk namsmannen ønsker å iverksette kan med andre ord ikke stoppes, med mindre du betaler kravet.

Enkelte har forsøkt å unngå lønnstrekk ved å be arbeidsgiver om å ikke trekke fra lønnen, men dette er altså nytteløst.

Har du fått varsel om trekk i lønn namsmannen skal iverksette?

Dersom du skulle motta et varsel om lønnstrekk, gjelder det å handle så fort som mulig. Kontakt banken og sjekk opp i hvilke muligheter du har for refinansiering, slik at du potensielt kan kvitte deg med de ubetalte kravene.

Det kan også være gunstig å selge unna ting du ikke trenger, enten det er gull, sølv, elektronikk, bilen eller noe annet. Ved å betale ned kravene som har gått til utleggsforretning, kan du slippe at arbeidsgiveren trekker penger fra lønnen din.

Husk at det også kan være greit å snakke med en økonomisk rådgiver. NAV tilbyr gratis gjeldsrådgivning på chat, der du kan få gode tips. Selv om situasjonen kan oppleves som vanskelig, er det viktig å huske på at det finnes løsninger. 

Renteeksempel 

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.

Få hjelp av en personlig kundeveileder

En tjeneste fra Zen Finans

Usikker på hva det beste lånet er for din situasjon eller hvor mye du kan låne? Få gratis og uforpliktende rådgivning fra vår samarbeidspartner Zen Finans ved å legge igjen din kontaktinformasjon nedenfor.

Du blir oppringt av Zen Finans så fort som mulig, normalt innen 5-10 minutter (hverdager).