Lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet betyr å ta opp lån uten å stille egne eiendeler som sikkerhet. Slike lån er karakterisert av relativt høy rente, kort nedbetalingstid og rask behandlingstid. Forbrukslån, kredittkortlån og kjøp med delbetaling er eksempler på lån uten sikkerhet.
Lån uten sikkerhet

Innhold

Lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet betyr å ta opp lån uten å stille egne eiendeler som sikkerhet. Slike lån er karakterisert av relativt høy rente, kort nedbetalingstid og rask behandlingstid. Forbrukslån, kredittkortlån og kjøp med delbetaling er eksempler på lån uten sikkerhet.
Lån uten sikkerhet

Hva er lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er tatt opp uten sikkerhet i faste eiendeler som bolig eller bil.

Har du lån med sikkerhet, har banken pant i for eksempel boligen din. Om du ikke klarer å tilbakebetale lånet, har banken rett til å kreve boligen solgt for å få dekket det utestående beløpet.

Et lån uten sikkerhet innebærer større risiko for dem som gir deg lån. De er nemlig helt avhengige av at du klarer å tilbakebetale lånet selv. Dette reflekteres i høyere lånerenter enn for lån med sikkerhet.

Behandlingstiden for lån uten sikkerhet er kort, fra noen få minutter til et par dager.

Eksempler på lån uten sikkerhet:

Forbrukslån

Når vi snakker om lån uten sikkerhet, tenker vi som oftest på forbrukslån. Avhengig av betalingsevnen din og långivers kriterier kan du få forbrukslån på mellom 5 000 og 600 000 kroner.

Har du flere små lån uten sikkerhet, kan det være gunstig å samle disse i ett, større forbrukslån. Refinansiering gjør at du bare trenger å forholde deg til én betalingsfrist og én bank.

Små lån uten sikkerhet

SMS-lån, mikrolån og smålån er begreper som brukes for å beskrive små forbrukslån uten sikkerhet. SMS-lån og mikrolån regnes ofte som lån på mellom 1 000 og 10 000 kroner. Et smålån kan være på opp mot 70 000 kroner.

Trenger du penger raskt, kan et lite lån uten sikkerhet være løsningen. Det foretas kredittsjekk om du søker små lån uten sikkerhet, men som oftest får du svar svært raskt.

Klar for å finne ditt lån?

Vi hjelper deg skaffe tilbud om lån fra flere banker

Lånfordeg.no setter deg i kontakt med aktuelle banker slik at du enkelt mottar tilbud om lån eller refinansiering tilpasset dine behov. Tjenesten er gratis, enkel og helt uforpliktende

Kredittkort – lån uten sikkerhet

Har du kredittkortlån, har du i praksis et lån uten sikkerhet.

Med et kredittkort har du penger lett tilgjengelig. Det kan være praktisk om det for eksempel skulle dukke opp en uforutsett utgift.

Renten på kredittkortlån er som oftest høyere enn for forbrukslån. Til gjengjeld begynner rentene først å løpe når du går over en betalingsfrist, og betalingsutsettelse er gratis.

 

Kjøp gjennom delbetaling

Mange butikker tilbyr kundene sine å kjøpe produkter med delbetaling. Slik kan du få tilgang på produktet umiddelbart mot å betale ned på det skyldige beløpet månedlig. Tilbakebetalingstiden kan være alt fra 3 til 36 måneder. 

Når du kjøper noe gjennom delbetaling, tar du i praksis opp et lån uten sikkerhet. I likhet med et forbrukslån betaler du renter og gebyrer ved kjøp med delbetaling.

Hvem kan få lån uten sikkerhet?

Långiver ønsker å forsikre seg om at betalingsevnen din er god nok til å tilbakebetale lånet. Derfor foretas det en kredittsjekk av alle som søker lån uten sikkerhet. Kredittsjekken viser blant annet inntekt, formue og eventuelle betalingsanmerkninger.

Det stilles ulike kriterier for forskjellige typer lån uten sikkerhet. I tillegg operer ulike långivere med sine spesifikke krav.

For lån uten sikkerhet legges det vanligvis vekt på:

Det vil være vanskeligere for dem uten inntekt å få innvilget lån uten sikkerhet. Det samme gjelder personer med betalingsanmerkninger. Det finnes likevel muligheter også for dem som tilhører disse kategoriene.

Lån uten sikkerhet som student eller arbeidsledig

Som student eller arbeidsledig kan det være vanskelig å få forbrukslån uten sikkerhet. Det er ikke dermed sagt at det er umulig.

Om du ikke imøtekommer kravene til alder og/eller inntekt, kan løsningen være å søke lån sammen med en annen person. En medsøker med en god inntekt gir långiveren den nødvendige tryggheten om at lånet vil bli tilbakebetalt.

Lån uten sikkerhet med inkasso eller betalingsanmerkning 

En pågående inkassosak eller registrerte betalingsanmerkninger vil gjøre det vanskeligere for deg å få lån uten sikkerhet. Dette gjelder enten det er snakk om forbrukslån, kredittkort eller delbetaling.

Det finnes imidlertid aktører på markedet som kan være villige til å se forbi inkasso og betalingsanmerkning. Det er derfor viktig å orientere seg om tilbudene som finnes.

Lån uten sikkerhet for bedrift

Det er mulig å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet for å dekke utgiftene til en bedrift.

Det er du som personlig vil stå ansvarlig for å tilbakebetale forbrukslånet, og det er også din personlige økonomi som vil sjekkes før lånet eventuelt tildeles.

Er lånebehovet stort, kan det hende at et lån med sikkerhet vil være gunstigere.

Hvordan søke lån uten sikkerhet?

Å søke lån uten sikkerhet er som regel både raskt og enkelt.

Låntakere utfører en kredittsjekk for se om du har betalingsevne. Dette tar vanligvis ikke mer enn noen få minutter. Behandlingstiden for søknader om lån uten sikkerhet er derfor kort, og du får som oftest svar innen en dag.

Ved hjelp av tjenesten vår vil du motta uforpliktende tilbud fra aktuelle långivere. Dette gjør det mulig å sammenligne rentenivåer og vilkår på jakt etter det beste alternativet.

Få gratis og uforpliktende tilbud om lån fra flere banker

Få tilbud fra flere tatoverings
studioer eller klinikker

Finn det beste lånet! Vi gjør det enkelt for deg å komme i kontakt med og sammenligne tilbud fra flere banker. På den måten får du best mulig lån tilpasset dine behov. Det koster deg ingenting å benytte tjenesten vår, og din videre kontakt med bankene er helt uforpliktende.

Det hele er raskt og enkelt. Svar på noen kjappe spørsmål om hva du ønsker, så settes du i kontakt med aktuelle banker og mottar uforpliktende tilbud om lån eller refinansiering.

Ingvild Aagre

Ingvild Aagre

Ingvild er innholdsprodusent i lånfordeg.no.